• shinjiro_ninagawa
    蜷川新治郎

    テレビ東京コミュニケーションズ
    取締役


    1971年8月27日 東京都生まれ 1994年4月 日本経済新聞社入社 システム局開発部 2001年3月 テレビ東京ブロードバンド ジェネラルマネージャ 2003年9月 日本経済新聞社 情報技術本部メディア開発グループ 2008年7月 テレビ東京 デジタル事業推進局 2013年6月 テレビ東京コミュニケーションズ 取締役